Antisemitisme versus Antizionisme wat is het verschil?

Antisemitisme versus Antizionisme wat is het verschil?

Wat is antisemitisme?

Antisemitisme is een vorm van vooroordeel of discriminatie die jegens Joden als individu of als groep tegen hen is gericht. Antisemitisme is gebaseerd op eeuwenoude stereotypen en mythen die gericht zijn op Joden als volk, hun religieuze praktijken en overtuigingen, of de Joodse staat Israël. 

Woorden of acties met betrekking tot Israël zijn antisemitisch wanneer ze alle Joden de schuld geven van de acties van de staat, Israël apart neer te zetten halen door het recht van het land om te bestaan ​​als een Joodse staat en een gelijkwaardig lid van de wereldgemeenschap te ontkennen, anti-Joodse stereotypen gebruiken of samenzweringstheorieën (zoals beschuldigingen van Joodse wereldheerschappij), of traditionele antisemitische beeldspraak of vergelijkingen met nazi's.


Wat is antizionisme?

Antizionisme is een vooroordeel tegen de Joodse beweging voor zelfbeschikking en het recht van het Joodse volk op een thuisland in de (staat) Israël. Het kan worden ingegeven door of resulteren in antisemitisme, of het kan een klimaat creëren waarin antisemitisme acceptabeler wordt. 

Antizionisme kan bestaan ​​uit bedreigingen die tot doel hebben  om de staat Israël te vernietigen (of om op andere manieren het joodse karakter ervan te elimineren), ongegronde en onnauwkeurige karakteriseringen van de macht van Israël in de wereld, en taal of acties die Israël aan een andere standaard houden dan andere landen.


Wat is anti-Israëlische vooringenomenheid?

Anti-Israël vooringenomenheid is extreme en / of onwettige kritiek op Israël. Het kan verschillende vormen aannemen, waaronder valse beschuldigingen tegen Israël, vaak met als doel het land te delegitimeren. Anti-Israëlische vooringenomenheid omvat geen legitieme kritiek op de Israëlische regering, haar beleid of haar politici.


Is kritiek op Israël altijd antisemitisch?

Nee. Anti-Israëlische activiteit overschrijdt de grens van antisemitisme wanneer:

Alle Joden verantwoordelijk worden gehouden voor de acties van Israël. Israël wordt het bestaansrecht ontzegd als Joodse staat en niet gezien als een gelijkwaardig lid van de wereldgemeenschap. Er worden traditionele antisemitische symbolen, afbeeldingen of theorieën gebruikt. Israëli is een land als ieder ander, met sommige beleidsmaatregelen die goed zijn en andere die niet zo goed zijn. De Israëlische pers is vaak kritisch over het beleid en op politici van haar eigen regering. Net als veel Israëlische burgers. 

We hoeven het niet eens te zijn met kritiek op het Israëlische beleid.  Soms is kritiek op of veroordeling van Israël op transparante wijze een dekmantel voor antisemitisme, zoals wanneer het traditionele antisemitische beelden of stereotypen gebruikt, alle Joden de schuld geeft van de acties van Israël, of het bestaansrecht van Israël ontkent of in twijfel trekt.  

Er is ook een grijs gebied tussen legitieme kritiek en transparant antisemitisme, waar anti-Israëlische uitingen en campagnes helpen een omgeving te creëren die antisemitisme acceptabeler en waarschijnlijker maakt.  


Is de BDS-campagne (boycot, desinvestering, sancties) tegen Israël antisemitisch?

Wij zijn van mening dat de basisdoelen van de BDS-beweging en veel van de strategieën die door BDS-campagnes worden gebruikt antisemitisch zijn. Hoewel er mensen zijn die BDS steunen, maar niet antisemitisch zijn, is de campagne gebaseerd op een afwijzing van het bestaansrecht ​​van Israël als Joodse staat. Het ontzegt het Joodse volk het recht op zelfbeschikking - een recht dat universeel aan andere groepen wordt toegekend. Legitieme kritiek is niet antisemitisch maar in veel gevallen is er een dubbele standaard waar uitsluitend gekeken wordt naar Israël en het waarde oordeel dat op Israël geprojecteerd wordt niet toegepast is of wordt op andere landen die bijvoorbeeld etnische zuiveringen, geen gelijke rechten kennen, ontnemen van vrijheden waarbij burgers van het land een andere beoordeling krijgen en waarbij vaak Israël ter verantwoording geroepen wordt als zijnde verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de situatie van de Palestijnse bevolking, de maat waarmee men dan meer geld dan anders dan dat men toepast op of bij andere landen of gebieden.