Categorieën
Amsterdam antisemitisme BDS DAM Gemeenteraad Haat israel petitie

Amsterdam doe wat tegen antisemitisme en haat

Geachte leden van de Gemeenteraad, meneer/mevrouw de voorzitter, geachte aanwezigen,

In ons Amsterdam zijn 60.000, zestig duizend burgers van Joodse komaf uit hun huizen gehaald, bijeengedreven, gedeporteerd, gecrepeerd en vermoord volgens een vooropgezet listig uitgewerkt plan. Ambtenaren van ons Amsterdam werkten daar passief en actief aan mee.

Een plaquette aan de gevel van het gebouw van de GGD aan het Weesperplein 3 herinnert hieraan. Hierop staat te lezen; “Uit dit gebouw destijds de Joodse Invalide werden op 1 maart 1943 de bewoners door de vijand weggevoerd. Mede uit het ijzer van hun ketenen werd de staat Israël gesmeed”
Op 4 mei staan wij allen 2 minuten stil bij de oorzaken, vormgeving en uitvoering van deze industriële genocide en het gruwelijk lijden dat de Joodse gemeenschap is aangedaan. Wij herdenken omdat we willen leren van die tragische fouten uit het verleden. Op 9 november komen velen bijeen om de Kristallnacht te herdenken, de massavernietiging van honderden synagogen en talloze winkels van Joodse eigenaren en de moord op honderden Joden, nu 80 jaar geleden. En nu is dat sentiment teruggekeerd in ons Amsterdam. Op de Dam. Naast het Nationaal Monument. Met uw goedkeuring.
Het raakt mij, en het maakt me boos, dat uitgerekend op de Dam met grote regelmaat, nee, met een vaste wekelijkse routine! mensen op de Dam de boodschap verkondigen dat de Joodse Staat Israël moet verdwijnen. Israël dat de wereld zoveel goeds heeft gebracht wordt gedemoniseerd, vergeleken met een kakkerlak, vergeleken met nazi Duitsland. Welke zieke duistere ziel bedenkt zoiets walgelijks.

Het raakt mij, en het maakt me boos, dat uitgerekend op de Dam Joden opnieuw bespuugd worden. Dat Joden kopstoten krijgen en getrapt worden omdat ze Joods zijn. Dat anti-Israël activisten Joden uitschelden voor “kankerjoden” en roepen “jullie moeten allemaal levend verbrand moet worden ssssssss…”, en “Hitler had zijn werk af moeten maken!” Dat afgrijselijke oorlogsfoto’s uit Syrië worden gepresenteerd als zou Israël die gruweldaden hebben begaan. Wat een laster! Dat aangiften tegen deze gedragingen en uitingen geweigerd worden, of dat agenten ter plekke niet willen luisteren of ingrijpen. Recent werd op de Dam met luid volume een rapnummer afgespeeld, waarin zelfmoordaanslagen op Joden worden gerechtvaardigd. Dat is een uiting van steun voor terreur tegen Joden.

Deze uitingen en dit gedrag van anti-Israël activisten op de Dam heeft niets te maken met onze zo hard bevochten vrijheid van meningsuiting. Dit zijn uitingen en gedragingen van haat tegen Joden. Waarom gedoogt u deze uitingen? Waarom gedoogt u dit gedrag? Waarom blijven aangiftes jarenlang in de la liggen??
In maart 2018 heeft u het Joods Akkoord getekend en de internationale definitie van antisemitisme omarmd. De vergelijking van de Staat Israël met Nazi-Duitsland, zoals bijna dagelijks te zien op de Dam is antisemitisch volgens deze definitie, en strafbaar. Waarom gedoogt u haatzaaien tegen Joden op de Dam?
Graag overhandig ik u hierbij een petitie “Stop de haat en leugens tegen Israël op de Dam “ met ruim 3600 handtekeningen.
Het is nog niet te laat. U kunt voorkomen dat een nieuwe grauwsluier over ons lieve Amsterdam komt te liggen. Maar dan moet nu doen wat u in het Joods Akkoord zegt!
Wees Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig!

Dutch Support for Israël

Hierbij de link naar de video van het inspreken en andere bijdragen.