Categorieën
antisemitisme

Brief inzake antisemitisme

Deze brief is namens ons gestuurd aan diverse politici:
Op 8 mei 2020 werd opnieuw het raam van restaurant HaCarmel aan Op 8 mei 2020 werd opnieuw het raam van restaurant HaCarmel aan de
Amstelveenseweg in Amsterdam ingeslagen door dezelfde verwarde man die
dat eerder in 2017 had gedaan. Hij ging doelgericht te werk. Hij koos dit keer niet voor een Italiaans of Argentijns restaurant.

Is dit vernieling vandalisme? Of antisemitisch geïnspireerde terreur?
De rechter zal daar later deze maand uitspraak over doen. Aangezien het
Wetboek van Strafrecht geen definitie kent van antisemitisme, zal deze
daad van antisemitisme aannemelijkerwijs worden betiteld als vernieling
of vandalisme. Veel Nederlanders met ons maken zich zorgen over vijandigheid tegen
Joden, zoals bij dit incident op de Dam in Amsterdam op 16 mei 2020.
We moeten helaas onder ogen zien dat antisemitisme in Nederland in 2020
nog steeds voorkomt. Dat zal waarschijnlijk in beperkte mate ook zo blijven. Wij vinden het belangrijk dat Politie en Justitie de tools krijgen om antisemitisme te bestrijden. Op dit moment ontbreekt het Politie en Justitie aan die tools. Hier schiet de Nederlandse overheid tekort en dat is genant.
In onze brief van 11 maart jl. vroegen wij u om steun om de minister van Justitie en Veiligheid te overtuigen van de politieke wenselijkheid en
noodzaak om de implementatie van de IHRA-definitie van antismitisme binnen Politie en Justitie praktisch vorm en uitvoering te gaan geven. Door de coronacrisis hebben we daar nog geen antwoord op ontvangen.