Categorieën
Bezetting Biasing Israel Geschiedvervalsing israel Joods Joodse staat Jordanie Kaarten Manipulatie Midden-Oosten Oslo Akkoorden Palestijnse Autoriteit Westbank Westelijke Jordaanoever

Ongenuanceerde berichtgeving in media over Israel.

Dutch Support for Israel ergert zich aan de ongenuanceerde berichtgeving over Israël in veel media. Waarondee ook recent weer door de NOS. In een uitleg over de voorgenomen annexatie.Vooral de term bezette Westelijke Jordaanoever draagt een insinuerende lading die niet strookt met de werkelijkheid.

Vooral de term bezette Westelijke Jordaanoever draagt een insinuerende lading die niet strookt met de werkelijkheid.
Hoewel deze term door velen wordt gebruikt, binnen diverse overheden, binnen de Verenigde Natie’s en non-gouvernementele organisatie’s is het gebruik van deze term in onze ogen discutabel en feitelijk onjuist en wel om de volgende redenen:

1. Het gebied dat nu bekend staat als Westelijke Jordaanoever maakte tot 1917 deel uit van het Ottomaanse Rijk en stond van 1917 tot 1948 op autoriteit van de Volkerenbond onder Brits bestuur. Na het einde van het Brits bestuur in 1948 werd dit gebied bezet en geannexeerd door Jordanië. In 1967 werd dit gebied door Israël veroverd op Jordanië. Dit maakt de Westelijke Jordaanoever tot door Israël bezet Jordaans grondgebied. Jordanië heeft echter afstand gedaan van zijn eigendomsclaim.

In 1967 werd dit gebied door Israël veroverd op Jordanië. Dit maakt de Westelijke Jordaanoever tot door Israël bezet Jordaans grondgebied. Jordanië heeft echter afstand gedaan van zijn eigendomsclaim.

2. Israël heeft in 1993 in Oslo overeenkomsten gesloten met het Palestijns Bestuur waarbij het grondgebied van de destijds door Jordanië bezette Westelijke Jordaanoever werd verdeeld in A-, B-, en C-gebieden. De A-gebieden vormen een autonoom Palestijns gebied, (In kaart hieronder in rood gekleurd) de B-gebieden vallen onder civiel autonoom Palestijns bestuur en militair Israëlisch bestuur, de C-gebieden vallen onder militair Israëlisch bestuur. Het is dus feitelijk onjuist om de Westelijke Jordaanoever door Israël bezet gebied te noemen omdat alleen de C-gebieden worden geadministreerd door het Israëlische leger.

Dutch Support for Israel blijft zich inzetten om de ongenuanceerde berichtgeving over dit onderwerp in veel media in de openbaarheid te brengen.

Zeer recent heeft Christenen voor Israël een filmpje gepubliceerd waarin het de #NOS bekritiseerd omdat die omroep het niet zo nauw neemt met feiten over Israël en de Palestijnen. Deze video is te vinden op Youtube