Categorieën
antisemitisme Haat IHRA Racisme

Facebook : Onderneem actie tégen antisemitisme..

Samen met meer dan 130 andere organisaties vraagt ook Dutch Support for Israel aandacht voor de bestrijding van Antisemitisme op Social Media en specifiek aan Facebook daarnaast vragen we aan Facebook om de IHRA definitie op te nemen in hun beleid.

We ondersteunen deze actie die is geïnitieerd door de European Jewish Association samen met diverse andere organisaties en NGO’s wereldwijd.

Facebook : Onderneem actie tégen antisemitisme en neem de IHRA definitie over in jullie beleid. De brief aan Facebook:

Ik juich de recente aankondiging van Facebook toe waarin het voornemen staat om de maatstaven te herzien omtrent haatzaaien, het verspreiden van foute informatie en verdraaiing van feiten. Alhoewel een koploper wat betreft maatstaven voor platforms, slaagt Facebook er niet in om antisemitisme effectief te bestrijden.

Daarom roep ik Facebook op om de richtlijnen voor de definitie van antisemitisme, zoals opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), aan te houden als basis voor het herkennen en bestrijden van antisemitisme, en zo een voortrekkersrol op zich te nemen voor de hele wereld van sociale media, in het creëren van een tijdperk van veiliger sociaal netwerken voor iedereen.

Joden zijn vandaag de dag massaal mikpunt van hatelijkheden en bedreiging. Zij melden het allermeest last te hebben van online antisemitisme. Facebook heeft zelf al toegegeven geen richtlijnen te hebben voor het bestrijden van antisemitisme, en velen in de Joodse gemeenschap zijn gefrustreerd door de antisemitische inhoud, die sociale media platforms toestaan. Facebook en andere sociale media lijken veel van de bekende uitingen van jodenhaat niet te begrijpen, herkennen of onderkennen. Dit gebrek aan inzicht creëert een grote blinde vlek waar gevaarlijke organisaties en individuen gebruik van maken om in alle vrijheid te kunnen opereren op sociale media.
De definitie van de IHRA kan deze lacunes in het Facebook beleid opvullen. De werkdefinitie voor antisemitisme van IHRA verschaft Facebook een effectief middel om Joodse Facebook-gebruikers te beschermen. De effectiviteit van de definitie is de reden dat bijna 40 landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, de IHRA werkdefinitie reeds hebben goedgekeurd en zijn gaan toepassen.

Verder adviseert de meerderheid van NGO’s die antisemitisme bestrijden aan om de werkdefinitie aan te houden. Facebook heeft nu de kans om een leidersrol en voorbeeldfunctie te vervullen, en om andere platforms aan te moedigen hetzelfde te doen en de plaag van antisemitisme van sociale netwerken te verwijderen.

Ik roep Facebook op om de daad bij het woord te voegen, en goede voornemens kracht bij te zetten- en de werkdefinitie voor antisemitisme van de IHRA volledig te omarmen.

Mede namens Dutch Support for Israel en vele andere NGO’s.